Beverwijk – Wijngaarden (NL)

Project
Schildboren voor een gastransportleiding DN1200 voor de “Gasrotonde” op het tracé Beverwijk-Wijngaarden

Opdrachtgever
A.Hak Leidingbouw BV / Nederlandse Gasunie

Kruising
(Rijks)wegen, waterlopen; speciale punten

Diameter
DN 1200 mm

Lengtes
8 schildboringen met lengtes tussen 72 m en 304 m, totaal 1038 m

Uitvoering
2013-2014

Bijzonderheden
De gasleidingen (stalen buizen tot 18m lengte) worden rechtstreeks met de microtunneltechniek geboord onder wegen, waterlopen, enz. Na elke boorcyclus wordt een nieuwe gasbuis aangelegd, gelast, getest en gecoat. 

.

MEER PROJECTEN 

Brugge

Brugge (B)

Tunnels voor ELIA-hoogspanningskabels onder Boudewijnkanaal